605 244 393 biuro@mkpi.pl
Zaznacz stronę

MK Premium Investment umożliwia zakup ziemi w atrakcyjnej lokalizacji w cenie poniżej średniej ceny rynkowej transakcji. Oferujemy model inwestycyjny oparty na 100% bezpieczeństwa dla Inwestora ponieważ staje się on jedynym właścicielem nieruchomości. W tym samym czasie wielu inwestorów nabywa działki w obrębie osady, którą można porównać do zamkniętego osiedla nad jeziorem.

Prowadzimy pełną opiekę nad Inwestorem od momentu wyboru nieruchomości aż po jej sprzedaż, czyli realizację zysku.

Na opiekę tę składają się:

 

 

U

Weryfikacją braku wad i ograniczeń wybranego gruntu

i

Opieka formalna

Opieka techniczno-wizualna

Zbycie gruntu

 

 

Dzięki współpracy z naszym Partnerem Biznesowym prowadzone są prace mające na celu skokowy wzrost wartości ceny gruntu. Od stanu surowego poprzez dodatkowe zabudowy tj. budowa dróg, uzbrojenie w media, place zabaw, pomosty, plaże, regulowane nadbrzeża istotnie wpływające na wartość. To dzięki tym działaniom Inwestorzy mogą liczyć średnio na 15-25% w skali roku wzrostu wartości działki a tym samym zainwestowanych środków (dane na podstawie dotychczasowych transakcji – poniżej załączone przykłady konkretnych działek sprzedanych przy naszym udziale).

Bezpieczeństwo:

Każdy teren objęty jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania

h

Nabycie w formie aktu notarialnego

Z

Pełna opieka nad projektem/inwestycją

Każdy grunt może być wykorzystany pod własną zabudowę

Przykładowe inwestycje

  1. Jeden grunt rolny (>3 000 m2) zlokalizowany w Osadzie Mamry (między Jeziorem Mamry, a Jeziorem Harsz, z dostępem do wspólnej plaży), zakup za 94.000 zł – sprzedaż za kwotę 174.300zł (zysk brutto 85% / w czasie 3,5 roku).

    2. Jeden grunt rolny (>3 000 m2) zlokalizowany nad jeziorem Dargin  w PrivateYacht Club Dargin (z bezpośrednią linią brzegową szlaku WJM) zakup za 348.000 zł – sprzedaż za kwotę 649.000 zł (zysk brutto 86% w czasie 2,5 roku).

    3. Cztery grunty rolne (>3 000 m2) zlokalizowane nad jeziorem Dargin w PrivateYacht Club Dargin (z dostępem do wspólnej plaży w osadzie) zakup za 223.000 PLN – 247.000 zł– sprzedaż za kwoty od 448.000 zł – 521 000zł (zysk brutto między 101% a 111% w czasie 2,5 roku).

    4. Jeden grunt rolny (>3 000 m2) zlokalizowany nad jeziorem Zaleckim w Osadzie Zalec (z dostępem do wspólnej plaży w osadzie) zakup. za 97.300 zł – sprzedaż za kwotę 142.600 zł (zysk brutto 47% w czasie 1,5 roku).

    5. Jeden grunt rolny (>3 000 m2) zlokalizowany nad jeziorem Zaleckim w Osadzie Zalec (z bezpośrednim dostępem do linii brzegowej jeziora) zakup. za 118.450 zł – sprzedaż za 178.700 zł (zysk brutto 51% w 1,5 roku).

6. Jeden grunt budowlany (>1 500 m2) zlokalizowany nad jeziorem Skomętno w Osadzie Skomętno (z dostępem do wspólnej plaży w osadzie) zakup za 80.000 zł – sprzedaż za 98.600 zł (zysk brutto 23% w 11 miesięcy).

7. Dwa grunty rolne (>3 000 m2) zlokalizowane nad jeziorem Dargin w PrivateYacht Club Dargin (z dostępem do wspólnej plaży w osadzie) zakup za 223.000 PLN zł– sprzedaż za kwoty od 551.000 zł – 588.000zł (zysk brutto między 147% a 164% w czasie 3 lat).