605 244 393 biuro@mkpi.pl
Zaznacz stronę

MK Premium Investment przy współpracy z rygorystycznie wyselekcjonowanym Partnerem Biznesowym to firma skupiająca się na bezpiecznym pomnażaniu środków Klientów. W obecnej dobie licznych form inwestowania Inwestor ma duże możliwości ulokowania swojego kapitału uzyskując wysokie stopy zwrotu. Nie mniej jednak często obarczone jest to znacznym ryzykiem inwestycyjnym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Inwestorów przedstawiamy jedną z najbezpieczniejszych form inwestowania jaką jest zakup ziemi. Skupiliśmy się na atrakcyjnych turystycznie lokalizacjach Pojezierza Mazurskiego mających bardzo duży potencjał wzrostu wartości dzięki dotacjom UE przyznanych do 2020 r., inwestycjom w budowę infrastruktury hoteli, luksusowych apartamentowców czy finalnie uruchomionego w 2016r międzynarodowego portu lotniczego Mazury.

Kolejnym argumentem wyboru Pojezierza Mazurskiego jest cena ziemi, która na dzień dzisiejszy jest niższa niż w innych rejonach górskich czy nadmorskich a wszystkie te tereny posiadają podobny proces rozwoju co przyczynia się do rozwoju infrastruktury turystycznej.  Ciekawostką jest iż cena gruntu w Polsce jest 2 krotnie niższa niż w Niemczech, a grunty posiadające linie brzegową to różnica aż 10-cio krotna. Daje to ogromne możliwości wzrostowe wybranych przez nas gruntów i zainteresowanie nimi przez obywateli UE tym samym ich większą płynność.